Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Γερμανικά για ενήλικες: Άλλο να καταλαβαίνεις Γερμανικά, άλλο να ξέρεις Γερμανικά

Πολλοί ενήλικες που δηλώνουν ότι «γνωρίζουν» Γερμανικά, ουσιαστικά εννοούν ότι «καταλαβαίνουν» Γερμανικά, δηλαδή τα καταφέρνουν σχετικά καλά στην «παθητική» χρήση της Γερμανικής γλώσσας (κατανόηση γραπτού λόγου και - σε πολύ μικρότερο βαθμό – γερμανόφωνων (συν)ομιλητών). Αυτονόητα, μία τέτοιου είδους «γνώση» της Γερμανικής γλώσσας μόνο ολοκληρωμένη δεν μπορεί να θεωρηθεί, εάν κάποιος θέλει να είναι ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας. Πλέον όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αναζητούν προσωπικό που να μπορεί κατά πρώτο και κύριο λόγο να μιλάει και να γράφει Γερμανικά σε υψηλό επίπεδο, όχι απλά να τα καταλαβαίνει. Ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να συναλλάσσεται με ευχέρεια στα Γερμανικά, είτε αυτό σημαίνει να μιλάει στο τηλέφωνο με Γερμανόφωνους, είτε να μπορεί να συντάξει επιστολές, fax και e-mail στα Γερμανικά.
Η παρακολούθηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκμάθησης της Γερμανικής γλώσσας σε μία εξειδικευμένη σχολή Γερμανικών για ενήλικες, είναι ο ταχύτερος, αποδοτικότερος και οικονομικότερος τρόπος για να βελτιώσει ένας ενήλικος τις ικανότητες του στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου στην Γερμανική γλώσσα.

Η Ευρωδιάσταση παρέχει στους σπουδαστές της προγράμματα τα οποία δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην «ενεργητική» χρήση της Γερμανικής γλώσσας (γραφή και ομιλία) και όχι μόνο στην παθητική χρήση της (κατανόηση γραπτού λόγου και ακουστικών κειμένων). Χάρη στην ειδική μέθοδο (R.A.R.) που έχει αναπτύξει και χρησιμοποιεί στα προγράμματά της η Ευρωδιάσταση, οι σπουδαστές παρουσιάζουν θεαματική βελτίωση στην «ενεργητική» χρήση της Γερμανικής γλώσσας σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ και η προετοιμασία για Zertifikat B1 και Β2 ολοκληρώνεται στο 1/2 ή και στο 1/3 του «συνήθους» χρόνου που διαρκεί στα φροντιστήρια Γερμανικών για ενήλικες.

Περισσότερες πληροφορίες για προγράμματα Γερμανικής γλώσσας για ενήλικες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο : http://www.eurodiastasi.gr/