Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Zertifikat B2 - πληροφορίες για τις εξετάσεις Γερμανικών Zertifikat B2

Το πτυχίο Γερμανικών Zertifikat B2 αποδεικνύει την Καλή Γνώση της Γερμανικής γλώσσας, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, δηλαδή το Ευρωπαϊκό πρότυπο αξιολόγησης της γνώσης ξένων γλωσσών ενός ατόμου. 

Σε πιο πρακτικό επίπεδο, το πτυχίο Zertifikat B2 αντιπροσωπεύει ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Γερμανικής γλώσσας, είτε για εργασία στην Ελλάδα, είτε για εργασία στη Γερμανία. 

Ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και περιεχόμενο των εξετάσεων Γερμανικών Zertifikat B2.

Τα κάτωθι δεδομένα διαμορφώνονται αποκλειστικά από τους αρμόδιους ακαδημαϊκούς και εξεταστικούς φορείς και μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση.
Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση αποποιούνται κάθε ευθύνης άμεσης επικαιροποίησης των ανωτέρω στοιχείων σε περίπτωση αλλαγής.
Επίπεδο με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες και με βάση τον ΑΣΕΠ:Β2 (καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας)
Αναγνωρισιμότητα στην αγορά εργασίας:Καθολική
Εξεταστικές περίοδοι:Φεβρουάριος (δηλώσεις συμμετοχής τον Οκτώβριο)
Ιούνιος (δηλώσεις συμμετοχής το Μάρτιο)
Σεπτέμβριος (δηλώσεις συμμετοχής το Μάιο)
Ενδεικτικό κόστος εξετάσεων:158€ (για ολόκληρη την εξέταση)
Συνολική διάρκεια εξέτασης (πλην προφορικών):περίπου 210 λεπτά
Τομείς εξέτασης του υποψήφιου:Παραγωγή Προφορικού Λόγου, Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Κατανόηση Προφορικού Λόγου, Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Α) Παραγωγή Προφορικού Λόγου

(3 λεπτά παρουσίαση θέματος βάσει μικρού κειμένου. 6 λεπτά συζήτηση πάνω σε ένα θέμα με τον συνεξεταζόμενο)
Διάρκεια: 15 λεπτά
Βαθμολόγηση / όριο επιτυχίας: Η βάση επιτυχίας είναι 15/25.

Β) Κατανόηση Γραπτού Λόγου

(3 κείμενα ακολουθούμενα από 25 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών + ένα κείμενο με συμπλήρωση κενών)
Διάρκεια: 80 λεπτά
Βαθμολόγηση / όριο επιτυχίας: Διαθέσιμοι 25 βαθμοί.

C) Κατανόηση Προφορικού Λόγου

(1 άσκηση συμπλήρωσης κενών, 1 άσκηση πολλαπλών επιλογών. Σύνολο 15 ερωτήσεις)
Διάρκεια: περίπου 35 λεπτά
Βαθμολόγηση / όριο επιτυχίας: Διαθέσιμοι 25 βαθμοί.

D) Παραγωγή Γραπτού Λόγου

(1 επίσημη επιστολή 180 λέξεων + 1 άσκηση διόρθωσης 10 λαθών)
Διάρκεια: 80 λεπτά
Βαθμολόγηση / όριο επιτυχίας: Διαθέσιμοι 25 βαθμοί.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1) Τα προφορικά διεξάγονται την ίδια μέρα με τα γραπτά
2) Όλα τα θέματα απαντώνται σε ειδικό φυλλάδιο με στυλό
3) Ο εξεταζόμενος περνάει επιτυχώς το test όταν συμπληρώσει 45 βαθμούς από όλα τα γραπτά + 15 βαθμούς από τα προφορικά