Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Μαθήματα Γερμανικών στην Ευρωδιάσταση με γραπτή εγγύηση χρονοδιαγράμματος!

Στην Ευρωδιάσταση τα χρονοδιαγράμματα υπάρχουν για να ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ. Και οι σπουδαστές μας δίνουν εξετάσεις για ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ και όχι για να δουν πως είναι. Για το λόγο αυτό, η Ευρωδιάσταση παρέχει Γραπτή Εγγύηση Τήρησης Χρονοδιαγράμματος.


Αν το πρόγραμμα για το οποίο εγγράφηκε ο σπουδαστής είναι πρόγραμμα προετοιμασίας για δίπλωμα και εφόσον τα μαθήματα παραταθούν πέρα από τον τελευταίο μήνα φοίτησης που αναφέρεται στο Δελτίο Εγγραφής του σπουδαστή, οι επιπλέον μήνες φοίτησης παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ.

Προϋποθέσεις ισχύος της Γραπτής Εγγύησης Τήρησης Χρονοδιαγράμματος

 

Είναι ευνόητο ότι η Γραπτή Εγγύηση Τήρησης Χρονοδιαγράμματος δεν ισχύει εάν η παράταση φοίτησης οφείλεται:
  • Σε επιθυμία ή κώλυμα (προσωρινή διακοπή) του ίδιου του σπουδαστή.
  • Σε μεταφορά του σπουδαστή σε χαμηλότερο επίπεδο, κατόπιν δικής του επιθυμίας.
  • Σε μεταχρονολόγηση των εξετάσεων από τον εξεταστικό φορέα και συνακόλουθη προσαρμογή του προγράμματος φοίτησης στη νέα, μεταγενέστερη ημερομηνία.
  • Σε λόγους ανώτερης βίας.